ЗАЯВА

Кафедра обліку та оподаткування

 

 

Зав. кафедрою:к.е.н., доцент Туржанський Віталій Анатолійович

 

 

 

 

               На кафедрі працюють 12 викладачів, з них: 2 доктора наук, професора; 4 кандидата наук, доцента.
Кафедру обліку та аудиту було створено в 2001 році. Пріоритет у побудові навчального процесу на кафедрі віддається на користь оптимального поєднання традиційних і активних методів навчання, регулярному контролю знань студентів, заохоченню творчої ініціативи й апробації нових наукових підходів. Особлива увага приділяється методичному забезпеченню виконання курсових, контрольних і дипломних робіт, практичним заняттям, науково-дослідній роботі студентів.
Реалізація завдань, поставлених нині перед кафедрою обліку та аудиту здійснюється в розрізі теми науково-дослідної роботи «Удосконалення процесу організації та ведення обліку, аналізу й аудиту на підприємствах України».
Ключовим елементом «формули успіху» кафедри обліку та аудиту є високий професійний рівень викладацького складу і сприятливий моральний клімат у колективі. 
Сьогодні викладачі кафедри працюють над створенням навчальних посібників з бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, приймають постійну участь у регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях, які присвячені проблемам обліку та аудиту у системі управління господарською діяльністю. 
Створений та функціонує студентський науковий гурток з проблем обліку, аналізу та аудиту. Основними напрямами наукової роботи кафедри є дослідження проблем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах, вивчення аспектів розвитку обліку на сучасному етапі, особливостей застосування інформаційних технологій в обліково-аналітичних дослідженнях і особливості контрольно-ревізійної роботи в Україні. 
Студенти, якими опікується кафедра, неодноразово за активну участь у Всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах з обліку і аудиту нагороджувались дипломами та грамотами.
Кафедра підтримує контакти з регіональним відділенням Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, редакціями газет «Бухгалтерія» і «Все про бухгалтерський облік» та журналу «Бухгалтерський облік та аудит», є членами спілки економістів України. Викладачі кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі усіх нових змін які відбуваються в обліку і аудиті. В практиці нашого університету є залучення до навчального процесу провідних фахівців з інших вузів України, бухгалтерів та аудиторів практиків.
Викладачі кафедри надають посильну допомогу підприємствам по формуванню облікової політики, вдосконаленню організації та методології фінансового і податкового обліку, їх гармонізації, розробці концептуальних підходів до організації та впровадження управлінського обліку; розробляють методичні рекомендації з методики проведення різних видів економічного аналізу.
Кафедра є випусковою для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для промислових підприємств, банків, податкової служби, аудиторських компаній, підприємств малого та середнього бізнесу і служб зовнішньоекономічної діяльності. Основою їх підготовки є навчальні плани, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста.
На сьогоднішній день навчальний процес здійснюється з урахуванням вимог Болонського процесу, можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку. На базі комп’ютерного центру університету наші студенти удосконалюють свої знання з обліку та аудиту за допомогою таких прикладних програм як «1 С: Бухгалтерія», «Парус», «Галактика».
Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Враховуючи те, що навчальний процес передбачає надання студентам глибоких знань з гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, після здобуття вищої освіти та набуття певного досвіду випускник кафедри може обіймати посади аж до президента фірми, фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, начальника відділу (управління), керівних посад в управлінні підприємствами, структурними підрозділами, різних формуваннях регіонального і територіального рівнів (область, район) та інших структурах управління і господарської діяльності.

 
Професійна діяльність випускників
Для формування на сторінці кафедри сторінки "Професійна діяльність випускників", прохання, надсилайте свої дані за наступною формою:

  •     Фотокартка (бажано, на робочому місці)
  •     Прізвище, ім`я та по-батькові
  •     Рік вступу та закінчення
  •     Форма навчання (денна та заочна)
  •     Група
  •     Місце роботи
  •     Посада
  •     Телефон (за згодою)
  •     E-mail (за згодою)

Контактні дані: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел: 067-381-15-51 begin_of_the_skype_highlighting            067-381-15-51      end_of_the_skype_highlighting Туржанський Віталій Анатолійович

/ / / / / / / / /