ЗАЯВА

Кафедра економіки

 

 

                 т.в.о зав. кафедрою: к.е.н., доцент Несторишен Ігор Васильович

 

 

 

 

 

               

              На кафедрі працюють 15 викладачів, з них: 3 доктора наук, професора; 8 кандидатів наук, доцентів.
Кафедру економіки підприємства створено 22 лютого 1993 року з метою підготовки фахівців зі спеціальності та напряму підготовки «Економіка підприємства» за чотирма освітньо-професійними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Вона стала першою випускаючою кафедрою університету, з якої поступово виокремились кафедра менеджменту організацій, обліку та аудиту й фінансів, що здійснюють підготовку спеціалістів для підприємств і організацій різних секторів економіки.
За роки свого існування на кафедрі сформувались власні традиції та особливий мікроклімат, сформовано творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістове наповнення дисциплін, готують оригінальні авторські курси, впроваджують нові технології навчання та реалізують освітні інноваційні проекти.
Із дня заснування кафедра дала дорогу в життя близько 1000 випускників за спеціальністю та напрямом підготовки «Економіка підприємства». Із 2008 року розпочато підготовку магістрів з «Економіки підприємства» за магістерською програмою «Менеджмент підприємницької діяльності». Сьогодні більшість випускників нашої кафедри обіймають посади заступників директорів з економіки на промислових підприємствах, керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів бюджетних установ та ін.

Наукова діяльність кафедри
З урахуванням приєднання України до Болонського процесу на кафедрі економіки підприємства проводиться робота з удосконалення якості освіти, підвищення конкурентоспроможності фахівців, забезпечення загальноєвропейських вимог щодо гнучкості системи фахової підготовки та задоволення потреб як внутрішнього так і міжнародного ринків праці. Невід'ємною частиною такої роботи є науково-методичні дослідження. Основними приоритетними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 • стратегічні підходи до розвитку підприємства на основі економіки знань; 
 • підвищення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах; 
 • оцінка системної ефективності функціонування та розвитку підприємства; 
 • система управління інноваційними процесами у виробничій діяльності підприємств; 
 • управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Відображення цих напрямків було представлено у формі монографій, навчальних посібників, дисертаційних досліджень та наукових статей. За останні 3 роки викладачами було підготовлено значну кількість наукових статей у збірниках та наукових журналах за фахом. З 2008 року п'ять членів кафедри економіки підприємства захистили дисертації на здобуття наукового ступеня "кандидат економічних наук". Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, які проводять провідні вищі навчальні заклади України. 

На кафедрі постійно проводяться методичні та методологічні семінари з питань розробки технології адаптації та впровадження принципів Болонської декларації в Україні, ефективності функціонування та розвитку підприємств, використання інноваційних технологій в начальному процесі та ін. 
До наукової діяльності залучаються й студенти різних спеціальностей на напрямів підготовки, які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно приоритетних напрямків досліджень кафедри. Щороку кафедра економіки підприємства проводить кафедральна студентську науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки України», в якій приймають участь найкращі студенти університету. На конференції передбачається робота таких тематичних напрямків:

 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами;
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • реструктуризація, санація підприємств та інвестиції.


Професійна діяльність випускників
Для формування на сторінці кафедри сторінки "Професійна діяльність випускників", прохання, надсилайте свої дані за наступною формою:

 • Фотокартка (бажано, на робочому місці) 
 • Прізвище, ім`я та по-батькові 
 • Рік вступу та закінчення
 • Форма навчання (денна та заочна)
 • Група 
 • Місце роботи 
 • Посада 
 • Телефон (за згодою) 
 • E-mail (за згодою) 

Контактні дані: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел: 067-416-15-05 Несторишен Ігор Васильович

 

/ / / / / / / / /