ЗАЯВА

Кошторис

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Ректор Університету економіки і

                                                                                  підприємництва

                                                                                  ____________ Желавський О.Б.

                                                                                  «___»_____________20___р.

 

 

 

КОШТОРИС

Доходів і видатків

Університету економіки і підприємництва

на 2020/2021 навчальний рік

тис. грн.

Доходи 9180,00
Надходження коштів від основної дільності (надання освітніх послуг) 9162,00
Інші надходження від діяльності не забороненої чинним законодавством 18,00
Видатки 9180,00
Витрати на персонал університету 7293,00
Витрати на комунальні послуги та оренду навчальних площ 752,00
Витрати на матеріальне забезпечення університету 1123,00
Інші операційні витрати 12,00

Головний бухгалтер                                                              О.П.Кондратюк                        

Штатний розпис

         
           Ш Т А Т Н И Й     Р О З П И С    
                 
  працівників адміністративного та викладацького складу    
Університету економіки і підприємництва        
  на 2020 рік    
                 
№ з/п ПОСАДА

Код за класифікатором професій

ДК 003:2010

Кількість штатних одиниць  
1 2 3 4  
АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ  
КЕРIВНИЙ СКЛАД  
  Ректор 1210.1 1,00  
  Проректор з науково методичної роботи 1210.1 1,00  
  Проректор з навчальної роботи 1210.1 1,00  
  Всього:   3,00  
БУХГАЛТЕРIЯ  
  Головний бухгалтер 1231 1,00  
  Бухгалтер 3433 1,00  
  Всього:   2,00  
ВІДДІЛ КАДРІВ  
  Інспектор з кадрів 3423 1,00  
  Всього:   1,00  
КАНЦЕЛЯРIЯ  
  Секретар 4115.1 1,00  
  Всього:   1,00  
БІБЛІОТЕКА  
  Бібліотекар 4141 1,00  
  Всього:   1,00  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
  Інженер з охорони праці 2149.2 0,50  
  Всього:   0,50  
ГОСПОДАРСЬКИЙ ВIДДIЛ  
  Завiдувач   господарства 1239 1,00  
  Прибиральник службових приміщень 9132 2,00  
  Всього:   3,00  
НАВЧАЛЬНИЙ ВIДДIЛ  
  Провідний фахівець 3439 1,00  
  Фахівець 3439 2,50  
 

Всього:

  3,50  
ВІДДІЛЕННЯ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  
  Начальник відділення 1229.4 0,50  
  Заступник начальника відділення 3436 1,00  
  Всього:   1,50  
ФАХОВИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  
  Директора 1210.1 1,00  
  Доцент 2310.1 3,55  
  Старший викладач 2310.2 2,26  
  Викладач 2310.2 1,17  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   8,98  
ВИКЛАДАЦЬКИЙ ПЕРСОНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ  
КАФЕДРА ЕKОНОМIКИ ПIДПРИЄМСТВA  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Доцент кафедри 2310.1 2,71  
  Старший викладач 2310.2 1,00  
  Викладач 2310.2 1,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   6,71  
КАФЕДРА     МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Професор 1229.4 1,55  
  Доцент 2310.1 3,75  
  Старший викладач 2310.2 1,50  
  Викладач 2310.2 3,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   11,80  
КАФЕДРА     ОБЛIКУ І ОПОДАТКУВАННЯ  
  Завідувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Доцент кафедри 2310.1 3,25  
  Старший викладач 2310.2 2,30  
  Викладач 2310.2 1,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   8,55  
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ  
  Завідувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Професор 1229.4 3,00  
  Доцент кафедри 2310.1 3,60  
  Старший викладач 2310.2 1,00  
  Викладач 2310.2 1,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   10,60  
КАФЕДРА   ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА IНФОРМАТИКИ  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Доцент кафедри 2310.1 3,55  
  Старший викладач 2310.2 1,55  
  Викладач 2310.2 2,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   9,10  
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Доцент кафедри 2310.1 2,50  
  Старший викладач 2310.2 4,75  
  Викладач 2310.2 4,25  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   13,50  
  ВСЬОГО ПО ШТАТНОМУ   РОЗПИСУ   85,74  
     
   
                 
  Ректор       Желавський О.Б.    
                 
  Головний бухгалтер     Кондратюк О.П.    
/ / / / / / / / /