підготовчі курси

 

 

Зав. кафедрою: д.е.н., професор Іващук Наталія Леонідівна

 

 

    


 

             На кафедрі працюють 12 викладачів, з них: 3 доктора наук, професора; 4 кандидати наук, доценти.
КАФЕДРА ФІНАНСІВ створена у 2004 році на базі кафедри обліку, аудиту та фінансів, що функціонує в складі ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» з 2001 року. Створення кафедри фінансів було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, податкової та казначейської справи, чому сприяв кадровий та інфраструктурний потенціал університету. 
МЕТА КАФЕДРИ – підготовка  висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички з основних напрямків фінансової роботи у галузях державних фінансів, фінансів суб’єктів ринку включно з банківськими установами та страховими компаніями.
ОСНОВНА ЗАДАЧА КАФЕДРИ – реалізація усіх видів навчально-методичної та наукової роботи, орієнтованої на підготовку випускників до рівня, достатнього для самостійного прийняття фінансових рішень.
ПОЛІТИКА КАФЕДРИ – удосконалення навчального процесу, розширення обсягів впровадження передових методів навчання (комп’ютерних технологій та інших інтерактивних методів) і поєднання їх з науковими дослідженнями з метою поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців.
Діяльність кафедри спрямована на реалізацію наступних пріоритетних завдань: 
• забезпечення викладання дисциплін кафедри за кредитно-трансфертною системою організації навчального процесу відповідно до вимог Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ECTS);
• впровадження сучасних методик і технологій навчального процесу;
• сприяння науково-дослідної роботи студентів;
• розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.
Кафедра фінансів формує світогляд фахівця у галузі фінансів, адаптований до сучасних умов господарювання. 
ОСНОВНІ НАПРЯМАМИ РОБОТИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота.
Науково-методична робота кафедри спрямована на підвищення якості навчального процесу, його інтенсифікації та наукової організації педагогічної праці. З цією метою кафедрою здійснюється підготовка та вдосконалення індивідуальних планів та робочих програм, структурно-логічних схем, методичних розробок і вказівок до проведення навчальних занять. 
Кафедра фінансів здійснює підготовку молодших спеціалістів (рівень базової  середньої загальної освіти), бакалаврів (рівень базової  вищої освіти), спеціалістів (рівень повної вищої освіти) з фінансів. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: фінанси, гроші і кредит, фінанси підприємств, страхування, інвестування, банківські операції, фінансовий менеджмент, місцеві фінанси, податкова система, фінансовий ринок, фінансовий аналіз, казначейська справа та інші. 
Фахівці з фінансів здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких сферах: грошово-кредитна система, фінансова діяльність підприємств та організацій, діяльність організацій на фінансовому ринку, організування банківської справи, банківські операції та їх проведення, біржові операції банків, валютне регулювання, операції у сфері оподаткування, організування моніторингу податкової служби, страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій.
Рівень кваліфікації випускників спеціальності характеризується їх конкурентоспроможністю на ринку праці, вони займають провідні посади на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в адміністрації, у страхових компаніях, в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 
Професійна діяльність випускників
Для формування на сторінці кафедри сторінки "Професійна діяльність випускників", прохання, надсилайте свої дані за наступною формою:

  •     Фотокартка (бажано, на робочому місці)
  •     Прізвище, ім`я та по-батькові
  •     Рік вступу та закінчення
  •     Форма навчання (денна та заочна)
  •     Група
  •     Місце роботи
  •     Посада
  •     Телефон (за згодою)
  •     E-mail (за згодою)

Контактні дані: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел: 067-992-96-27 begin_of_the_skype_highlighting            067-992-96-27      end_of_the_skype_highlightingДжерелейко Світлана Дмитрівна

/ / / / / / / / /