підготовчі курси

РАДІЄМО УСПІХАМ КОЛЕГ!

Науково-педагогічні працівники Університету економіки і підприємництва завжди раді успіхам і здобуткам колег з інших закладів вищої освіти не лише міста Хмельницький, а й інших регіонів України. Так, сьогодні наші щирі вітання линуть до Львова – шановній Ірині ШЕВЧУК, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Зокрема, з отриманням І премії конкурсу Національної академії наук вищої освіти України «Краще видання року» за працю «Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання» у номінації «Монографії» та з обранням академіком Національної академії наук вищої освіти України.

Наш університет плідно працює із п. Іриною ШЕВЧУК протягом багатьох років в науковій та освітній площині. Минулого року на її запрошення проректор з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент Віталій НЯНЬКО та проректор з науково-методичної роботи, доктор економічних наук, доцент Лариса ФЕДОРИШИНА взяли участь у роботі Круглого столу «Інформаційні технології в бізнесі: нові вектори розвитку та взаємодії», який був присвячений удосконаленню освітніх програм «Інформаційні технології в бізнесі» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка».

Бажаємо п. Ірині ШЕВЧУК подальших наукових звершень, невичерпної енергії, міцного здоров’я і нескінченного творчого пошуку!
Сподіваємось на подальшу співпрацю!

/ / / / / / / / /