Облік і оподаткування

Категорія: Облік і оподаткування Перегляди: 3105

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація – Облік, аудит та оподаткування

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Термін навчання – чотири роки на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна


Для господарюючих суб’єктів в умовах конкурентного ринкового середовища велике значення набувають обліково-аналітичні процедури. Саме бухгалтер володіє всією повною, актуальною та достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень, пов’язаних з плануванням діяльності підприємства, фінансовою стратегією, податковою політикою тощо. Тому у сучасних умовах має місце зростання попиту на фахівців-аналітиків – спеціалістів за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».

Бакалаври з обліку та оподаткування володіють навичками проведення експертизи фінансово-господарської діяльності та стану майна підприємств, здійснення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків; надають консультації з питань ефективної організації обліку та оподаткування, страхування майна та фінансових операцій, з правових питань діяльності підприємств.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» призначений для роботи на підприємствах, в фондах, організаціях, установах різних форм власності. Фахівець спеціальності 071 «Облік і оподаткування» може займати посади бухгалтера, касира, касира-експерта, інспектора-ревізора, ревізора, податкового інспектора, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних фондів соціального страхування, Пенсійного фонду.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець з обліку та оподаткування зможе вирішувати наступні задачі: