Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

"молодший спеціаліст" "бакалавр" "спеціаліст" "магістр"
На основі базової загальної середньої освіти – 9 класів (денна форма навчання)
за спеціальностями:
На базі повної загальної середньої освіти – 11 класів
(денна та заочна форми навчання)
за напрямами підготовки:
 На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
(денна та заочна форми навчання)
за спеціальностями:
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст"
(денна форма навчання)
за спеціальностями:
- БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК; - ОБЛІК І АУДИТ; - ОБЛІК І АУДИТ;
- ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА; - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА; - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (за видами економічної діяльності); - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (за видами економічної діяльності);
- ФІНАНСИ І КРЕДИТ; - ФІНАНСИ І КРЕДИТ; - ФІНАНСИ І КРЕДИТ (за спеціалізованими програмами); - ФІНАНСИ І КРЕДИТ (за спеціалізованими програмами);
     
       
Термін навчання:
- 3 роки
- ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА; - МЕНЕДЖМЕНТ; - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (за видами економічної діяльності); - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (за видами економічної діяльності);
Термін навчання:
- 3 роки 6 місяців
- РОЗРОБКА  ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;
Термін навчання:
- 3 роки 10 місяців.
Термін навчання:
- на денній формі 
– 4 роки;
- на заочній – 4 роки 6 місяців.
Термін навчання:
- на денній формі – 1 рік;
- на заочній – 1 рік.

Термін навчання на денній формі:
– 1 рік за спеціальністю ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (за видами економічної діяльності);

- 1 рік 6 місяців за спеціальністю МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (за видами економічної діяльності).

 

/ / / / / / / / /