Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Термін навчання – чотири роки на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – підготовка фахівців у сфері розробки бізнес-проектів, підготовки старт-апів, ведення підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдингу, електронної комерції, он-лайн та оф-лайн рітейлингу) та отриманням навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Студенти вивчають ряд дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності, що дає їм змогу:

-керувати: підприємством, установою, організацією, службою, відділом, власним бізнесом;

-аналізувати: ресурси, процеси і результати діяльності підприємства;

-розробляти: загальні і функціональні стратегії підприємства, бізнес-проекти підприємства, системи прогнозування і планування діяльності;

-організовувати: процеси управління та прийняття рішень, ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем;

-забезпечувати: обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку підприємства, поєднання та оптимізацію всіх видів ресурсів для досягнення цілей діяльності підприємства;

-контролювати: використання усіх ресурсів підприємства.

Випускник зможе працювати: керівником, комерційним директором, антикризовим керівником, головним економістом, начальником планово-економічного відділу, начальником відділу цін, аналітиком, фахівцем з ефективності підприємництва, консультантом з економічних питань, радником на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес.

/ / / / / / / / /