Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної
загальної середньої
Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 12 липня 2017 року 10 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити у ПВНЗ «УЕП»

о 18.00 годині

20 липня 2017 року 

о 18.00 годині

05 вересня 2017 року

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі від вступників, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до ПВНЗ "УЕП"

о 18.00 годині

26 липня 2017 року 

о 18.00 годині

08 вересня 2017 року

Строки проведення ПВНЗ «УЕП» співбесіди та вступних іспитів

з 21 липня до

26 липня включно 2017 року

з 06 вересня до

12 вересня включно 2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року не пізніше 12 години 15 вересня 2017 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  до 18.00 години 10 серпня 2017 року  до 18.00 години 18 вересня 2017 року
Зарахування вступників
за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 22 серпня 2017 року не пізніше 20 вересня 2017 року

 

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ «УЕП», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 

12 липня 2017 року

10 серпня 2017 року (20 січня 2017 року*)
Закінчення прийому заяв та документів 

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

о 18.00 годині

05 вересня 2017 року (13 лютого 2017 року*)

Строки проведення ПВНЗ «УЕП» фахових вступних випробувань

з 25 липня до 31 липня 2017 року

з 06 вересня до 12 вересня 2017 року

(14-17 лютого 2017 року*)

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години

10 серпня 2017 року

до 18.00 години

18 вересня 2017 року (до 18.00 години 23 лютого 2017*)

Зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2017 року

не пізніше 20 вересня 2017 року

(не пізніше 25 лютого 2017*)

* - для випускників ЕК ПВНЗ «УЕП» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».


3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ «УЕП», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст на здобуття освітнього ступеня магістра проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2017 року

10 серпня 2017 року

16 січня 2017 року*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ПВНЗ «УЕП» о 18.00 годині 24 липня 2017 року

о 18.00 годині 07 вересня 2017 року

11 лютого 2017 року*

Строки проведення ПВНЗ «УЕП» фахових вступних випробувань, екзамену з іноземної мови* з 25 липня до 31 липня 2017 року

з 08 вересня до 12 вересня 2017 року

12-18 лютого 2017 року*

Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року не піздніше 12.00 години 15 вересня 2017 року не піздніше 12.00 години 20 лютого 2017 року*
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години

10 серпня 2017 року

до 18.00 години 18 вересня 2017 року

до 18.00 години

23 лютого 2017 року*

Зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2017 року

не пізніше 20 вересня 2017 року

не пізніше 25 лютого 2017 року*

* - на здобуття ступеня магістра.

/ / / / / / / / /